Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Odborný seminár Statika stavieb

3. máj 2016,  RZ SKSI Trnava

Odolnosť murovaných konštrukcií vo zvislom smere a predstavenie softwaru "StatiX" na jej výpočet od spol. XELLA Slovensko.

3. máj 2016, RZ SKSI Trnava o 9.00 hod

pozvánka

prihlaska