Slovenská komora stavebných inžinierov

Odborný seminár SMART riešenia umelého osvetlenia

V rámci celoživotného vzdelávania Autorizovaných stavebných inžinierov Vás pozývame na odborný seminár ktorý sa uskutoční dňa 12.11.2019 (utorok) o 9.00 hod. v SKSI Trenčín.

Téma: SMART riešenia umelého osvetlenia


Pozvánka

Prihláška