Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Odborný seminár "POHĽADOVÉ BETÓNY"

12. december 2013, Košice, z RK v Trnave a AK v Trenčíne bude videoprepojenie

pozvánka + záväzná prihláška