Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Odborný seminár: „NOVÉ POŽIADAVKY NA NAVRHOVANIE ETICS Z HĽADISKA PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI PRI OBNOVE BUDOV“

19. október 2015, Trenčín
20. október 2015, Košice
28. október 2015, Bratislava


Pozývame Vás na seminár pre oprávnené osoby na projektovú činnosť na tému „NOVÉ POŽIADAVKY NA NAVRHOVANIE ETICS Z HĽADISKA PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI PRI OBNOVE BUDOV“, ktorého cieľom je pripraviť oprávnené osoby na nové úlohy súvisiace so spracovaním projektovej dokumentácie obnovy obvodových plášťov budov pomocou tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS). Je to predovšetkým plnenie požiadaviek tepelnej a požiarnej ochrany obnovovaných budov platných od 1. 1. 2016, čiže dosiahnutie požiadaviek ultranízkoenergetickej úrovne výstavby pri obnove budov  s využitím ETICS.

 

TERMÍN A MIESTO KONANIA SEMINÁRA

19. OKTÓBER 2015, Administratívna kancelária SKSI Trenčín, Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín

20. OKTÓBER 2015, Congress Hotel Centrum, Dom techniky ZSVTS KE s.r.o., Južná Trieda 2A, 043 23 Košice

28. OKTÓBER 2015 Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 841 02 Bratislava

SKSI je spoluorganizátorom podujatia.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

Členovia SKSI (fyzické osoby): 42,- € vrátane DPH Ostatní záujemcovia: 50,- € vrátane DPH

 

Členovia SKSI a autorizovaní inžinieri v rámci účasti na seminári obdržia zdarma publikácie „Tepelná ochrana obvodového plášťa budov pomocou ETICS“ a „Zásady navrhovania ETICS z hľadiska protipožiarnej ochrany pri obnove budov“ v hodnote 13,- €.

Podrobnejšie informácie o zameraní seminára, programe a registrácii nájdete v oficiálnej pozvánke.