Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Odborný seminár Inteligentné inštalácie KNX. Kompenzácia jalového výkonu, meranie,monitoring elektr.siete,energetická efektívnosť.

9. marec 2017, Trenčín

9. marec 2017, Trenčín, 9,00 hod

pozvánka

prihláška