Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Odborný seminár "EUROKÓD 3: Navrhovanie oceľových konštrukcií"

11. september 2015, Žilina

Pozvánka

Prihláška

Prednáška - 1. časť

Prenáška - 2. časť