Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Odborno-prezentačný seminár v spolupráci so spoločnosťou OBO BETTERMANN s.r.o. "Výpočet rizika podľa STN EN 62305-2 v praxi a predstavenie výpočtového programu RMC"

28. apríl 2017,  Žilina

 "Výpočet rizika podľa STN EN 62305-2 v praxi a predstavenie výpočtového programu RMC"

Pozvánka a prihláška