Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Odborno-prezentačný seminár ŠTOR CAD - GRAITEC, zoznámenie sa s programon CADKON+ určeným pre projektantov Technického zabezpečenia budov

29. november 2016,  Žilina

Pozvánka a prihláška