Slovenská komora stavebných inžinierov

Odborno-prezentačný seminár ŠTOR CAD - GRAITEC, zoznámenie sa s programon CADKON+ určeným pre projektantov Pozemných stavieb a architektúry

29. november 2016, Žilina

Pozvánka a prihláška