Slovenská komora stavebných inžinierov

XXVI. Seminár Ivana Poliačka - VÝSTAVBA CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu termínu konania

XXVI. Seminára Ivana Poliačka, ktorý organizátori presunuli na zmenený termín:

29. september 2021

a uskutoční sa v Bratislave, v Hoteli Bratislava.

XXVI. Seminár Ivana POLIAČKA - ZMENA TERMíNU - I. info.pdf

XXVI. Seminár Ivana POLIAČKA - ZMENA TERMINU - predbežná prihláška.pdf