Slovenská komora stavebných inžinierov

Tepelná ochrana budov 2021

Pozývame Vás na 21. medzinárodnú konferenciu

TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2021
Podstata zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov

Termín: 14.-16. november 2021

Miesto: Vysoké Tatry - Štrbské Pleso

POZVÁNKA S PROGRAMOM