Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Odborná prednáška v spolupráci so Slovenskou asociáciou výrobcov transportbetón na tému: Správne používanie revidovanej normy STN EN 206

10. máj 2017, Trnava

10. máj 2017 o 10:00 v zasadacej miestnosti RK SKSI Trnava, Hornopotočná 1, 917 01  Trnava

Pozvánka a program