Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Novoročná kapustnica

16. január 2014, Žilina

Pozvánka na Novoročnú kapustnicu RZ SKSI Žilina,

ktorá sa uskutoční 16. januára 2014 v sídle Regionálnej kancelárie SKSI Žilina