Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Konferencia TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2015, Cesta k budovám s takmer nulovou potrebou energie

21. - 22. máj 2015, Vysoké Tatry – Štrbské Pleso21. - 22. máj 2015, Vysoké Tatry – Štrbské Pleso, hotel Patria


Slovenská komora stavebných inžinierov je spoluorganizátorom konferencie.

Členovia komory majú zľavu z účastníckeho poplatku.

záväzná pozvánka a program

záväzná prihláška

prihláška príspevkov, prednášateľov