Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Konferencia Teória a konštrukcie pozemných stavieb „UPLATNENIE NOVÝCH PRÁVNYCH A TECHNICKÝCH PREDPISOV PRI SPRACOVANÍ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE VÝZNAMNEJ OBNOVY BUDOV“

26. marec 2014, Bratislava, EXPO Club INCHEBA, a.s. - súčasť veľtrhu CONECO

26. marec 2014, Bratislava, EXPO Club INCHEBA, a.s.

SKSI je jedným zo spoluorganizátorov konferencie.

pozvánka a program

prihláška