Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Konferencia NOVÉ TRENDY V OBLASTI ÚPRAVY PITNEJ VODY - 1. pokračovanie

27. - 28. apríl 2016, Kúpele Nový Smokovec


27. - 28. apríl 2016, Kúpele Nový Smokovec


Modernizácia a optimalizácia úpravovní vôd v SR

Slovenská komora stavebných inžinierov je spoluorganizátorom konferencie.
Členovia komory majú zľavu z účastníckeho poplatku.

pozvánka a program
návratka