Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Informačné stretnutie s maklérskou spoločnosťou RESPECT Slovakia s.r.o.

16. marec 2017, o 9,00 hod Trenčín

Informačné stretnutie s maklérskou spoločnosťou RESPECT Slovakia s.r.o.

16. marec, Trenčín, 9,00 hod

pre všetkých ASI

pozvánka

prihláška