Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Elektrotechnické zariadenia stavieb

Predseda Slovenskej odbornej sekcie Elektrotechnické zariadenia stavieb

Ing. Matej Veverka   
provemsro@gmail.com    


Predsedovia jednotlivých Regionálnych odborných sekcií
Elektrotechnické zariadenia stavieb:

Bratislava
Ing. Karol Kolada 
karol.kolada@deltes.sk 

Trnava
Ing. Jozef Alchus   
joal@stonline.sk                       

Trenčín
Ing. Richard Ďuriš
richardduris1@gmail.com           

Nitra
Ing. Ildikó Zajíčková      
ildi.zajickova@gmail.com                        

Žilina
Ing. Pavol Širo   
pavolsiro@gmail.com      

Banská Bystrica
Ing. Vladimír Vránsky   
vranskywell@stonline.sk

Prešov
Ing. Michal Krempa   
elpro@el-projekt.sk  

Košice
Ing. Michal Krempa    
elpro@el-projekt.sk