Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Dopravné stavby, mestské inžinierstvo a územné plánovanie

Plán odborných podujatí krajskej odbornej sekcie DSMIÚP Banská Bystrica v roku 2017Ing. JÁN TOMKO   
predseda Slovenskej odbornej sekcie SKSI "Dopravné stavby, mestské inžinierstvo a územné plánovanie"
jtatelier@gmail.com Krajské odborné sekcie Dopravné stavby, mestské inžinierstvo a územné plánovanie (DSMIÚP) a ich predsedovia:

BRATISLAVA
Ing. Ján Tomko   
jtatelier@gmail.com   

Plán odborných podujatí krajskej odbornej sekcie DSMIÚP Bratislava v roku 2017


TRNAVA
Ing. Stanislav Chmelo   
sdi@kios.sk                            

TRENČÍN
Ing. Igor Ševčík
argus@internet.sk                            

NITRA
Ing. Vladimír Pauer   
stanio.pauer@gmail.com    

ŽILINA
Ing. Karol Dobosz   
dobosz@reming.sk 

BANSKÁ BYSTRICA
Ing. Böhmer Marián, PhD.   
viaoptima@azet.sk 

PREŠOV
Ing. František Tomko   
ingres@mail.t-com.sk 

KOŠICE
Ing. Martin Kozák  
kozak.agere@gmail.com