Slovenská komora stavebných inžinierov

ZÁSADY NAVRHOVANIA ETICS z hľadiska protipožiarnej ochrany pri obnove budov

                             

 

    názov:                              ZÁSADY NAVRHOVANIA ETICS z hľadiska protipožiarnej ochrany pri obnove budov

    spracoval:                       Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
    autor:                               prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
    spolupráca:                    Ing. Pavol Hlavenka
    termín spracovania:      september 2015
    evidenčné číslo:             7/2015/17150061-O/P
    počet strán:                     28
    číslo ISBN:                      978-80-8076-121-9
    vydanie:                          prvé

    Pre občianske združenie Združenie pre zatepľovanie budov vydalo vydavateľstvo JAGA GROUP, s. r. o.