Slovenská komora stavebných inžinierov

POMOC PRE ALBÁNSKO

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR požiadalo SKSI o pomoc pre Albánsko, ktoré postihlo silné zemetrasenie.  Vzhľadom na nedostatok vlastných odborníkov požiadali Slovensko a SKSI o poskytnutie a vyslanie expertov na posúdenie statiky poškodených budov.  Náklady spojené s dopravou, ubytovaním, poistením a stravou budú hradené v rámci prostriedkov SlovakAid.  Odborníkom môže byť vyplatená aj odmena 240€/deň a pri 3. stupňa VŠ – (PhD.)  do výšky 350€/deň.  Ak máte záujem o bližšie informácie kontaktujte priamo poverenú pracovníčku Evu Ivancovú mailom na eva.ivancova@mzv.sk, alebo na telefónom čísle 02/5978 3648.