Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

STATIKA STAVIEB 2017

Podrobnosti nájdete tu:

1. oznam