Slovenská komora stavebných inžinierov

Bratislava

Mýtna 29 (vchod vľavo, prízemie)
810 05 Bratislava 

Organizačná pracovníčka
Ing. Ingrid Mokošová

Mobil:  0901 914 575
E-mail:  sksiba@sksi.sk 

OZNAM

Vážené dámy, vážení páni,

vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a ochranu nás všetkých si Vás dovoľujeme informovať, že do odvolania rušíme úradne (stránkové) hodiny na jednotlivých Regionálnych kanceláriách SKSI a Úrade SKSI. Prosíme Vás, kontaktujte nás prostredníctvom mobilných telefónov a emailov. Zamestnanci SKSI  majú aktuálne nariadenú prácu z domu.

Ďakujeme za ústretovosť prajeme všetkým veľa zdravia.

Vedenie SKSI

Stránkové dni - ZRUŠENÉ!

Pondelok 8.00 – 11.30   12.30 – 15.00 
Utorok neúradný deň
Streda 8.00 – 11.30   12.30 – 15.00
Štvrtok 8.00 – 11:30
Piatok neúradný deň

Organizačná štruktúra RZ SKSI BA

Predseda Výboru:  Ing. Anton Vyskoč
Podpredseda: Ing. Ondrej Sova
Podpredseda: Ing. Ján Tomko

Stránkové hodiny predsedu RZ SKSI BA:

Utorok  12:00 - 14:00 hod.

Iné terminy je potrebné si dohodnúť telefonicky alebo e-mailom.
Ing. Anton Vyskoč: tel 0905/254541, e-mail: a.vyskoc@stonline.sk

Výbor Regionálneho združenia SKSI Bratislava

Odborné sekcie SKSI