Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Zahraničné aktivity

Aktivity SKSI v oblasti zahraničných vzťahov
aktualizované dňa 13.7.2012

Inžinierske organizácie V-4
spolupráca inžinierskych komôr a organizácií krajín Vyšehradskej štvorky

Partnerské komory a organizácie
kontaktné informácie

ECEC
Európska rada inžinierskych komôr

ECCE
Európska rada stavebných inžinierov