Slovenská komora stavebných inžinierov

Zákon č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov