Slovenská komora stavebných inžinierov

Povinné poistenie zodpovednosti za škodu a poistenia cez komoru


Povinnosť autorizovaných inžinierov mať uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu podľa zákona č. 138/1992 Zb. o poistení

Každý autorizovaný inžinier, ktorý poskytuje služby v slobodnom povolaní (vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť) alebo na zodpovednosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby ako jej zamestnanec, spoločník alebo konateľ, je povinný uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu podľa § 12 zákona č. 138/1992 Zb., a to aj v prípade, ak osoba, na ktorej zodpovednosť činnosť v zmysle zákona vykonáva, má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu.
Aj v prípade, ak je autorizovaný inžinier zamestnancom iného poisteného autorizovaného inžiniera alebo právnickej osoby s uzavretým poistením zodpovednosti za škodu, má ako zamestnanec povinnosť uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu.

Autorizovaný inžinier môže využiť poistenie cez Rámcovú zmluvu SKSI alebo sa poistí individuálne v ktorejkoľvek komerčnej poisťovni, ktorá poskytuje profesijné poistenie.

Všetky informácie o výhodnom POISTENÍ cez KOMORU nájdete v členskej zóne našej webovej stránky. (pozn. v prípade, že nemáte k dispozícii svoje heslo na prístup do členskej zóny, môžete si ho vyžiadať mailom na adrese: sun@sksi.sk)

PRIHLÁSIŤ sa do poistenia je možné online cez formulár v informačom e-maile, ktorý bol zaslaný všetkým členom SKSI - FO (autorizovaným inžinierom aj dobrovoľným členom-FO) ako aj právnickým osobám (dobrovoľným členom-PO) dňa 6. marca 2017 naším poistným maklérom Respect Slovakia s.r.o. na Vašu komorovú mailovú adresu (XXXX@clen.sksi.sk) ako aj Vašu kontaktnú mailovú adresu, v prípade, že ste si ju nahlásili komore.
Prihlásiť sa môžete aj cez: http://sksi.respect-slovakia.sk na základe čoho sa nášmu poistnému maklérovi vygeneruje informácia o Vašom vstupe a bude Vás kontaktovať alebo kontaktujte priamo poistného makléra: poisteniesksi@respect-slovakia.sk  

POISTNÝ MAKLÉR SKSI 
na poistné obdobie 2017/2018

V prípade Vašich otázok týkajúcich sa poistenia cez SKSI sa môžete obrátiť priamo na maklérsku spoločnosť - manažéra poistenia:
ING. PETER RUSNÁK
Respect Slovakia s. r. o.
Mobil: 0915 630 619
e-mail: poisteniesksi@respect-slovakia.sk

Pri INDIVIDUÁLNOM poistení zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom svojej činnosti a činnosti zamestnancov, t.zn. mimo rámcovej
zmluvy SKSI, si dovoľujeme požiadať autorizovaných inžinierov o písomné oznámenie komore splnenie povinnosti uzavretia profesijného poistenia podľa § 12 zákona 138/1992 Zb. formou zaslania kópie poistného certifitátu alebo informácie s nasledovnými údajmi:
-
názov poisťovne
- číslo poistnej zmluvy
- poistné obdobie
- poistné plnenie
- územná platnosť

Oznámenie o individuálnom poistení prosíme pošlite e-mailom na príslušné regionálne kancelárie SKSI alebo na Úrad SKSI: sksi@sksi.sk