Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

48. konferencia elektrotechnikov Slovenska

14. - 15. marec 2018, Bratislava 

14. - 15. marec 2018, hotel Družba, Botanická 25, Bratislava


Slovenská komora stavebných inžinierov je spoluorganizátorom konferencie.

Členovia komory majú zľavu z účastníckeho poplatku.  

pozvánka a program