Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

43. KONFERENCIA ELEKTROTECHNIKOV SLOVENSKA

4. - 5. november 2015, Poprad

4. - 5. november 2015, Poprad, zasadačka Mestského úradu, Nábrežie Jána Pavla II. 280/3 

Slovenská komora stavebných inžinierov je spoluorganizátorom konferencie.

Členovia komory majú zľavu z účastníckeho poplatku.

pozvánka a program