Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

40. KONFERENCIA ELEKTROTECHNIKOV SLOVENSKA

26. - 27. marec 2014, Bratislava

26. - 27. marec 2014, Bratislava

pozvánka a program