Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

3. stretnutie krajských odborných sekcií pre statiku stavieb

12. november 2014, Košice

spojené s odborno-prezentačným seminárom: Zakladanie tepelne izolovaných základových dosiek rodinných domov na penovom skle

12. november 2014, Košice