Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

24. medzinárodná vedecko-odborná konferencia VYKUROVANIE 2016

7. - 11. marec 2016, Stará Ľubovňa


7. - 11. marec 2016, Stará Ľubovňa, Hotel Sorea Ľubovňa 

Zelená úsporám energie v budovách 


Slovenská komora stavebných inžinierov je spoluorganizátorom konferencie.

Členovia komory majú zľavu z účastníckeho poplatku.

pozvánka a program

prihláška