Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

19. medzinárodná konferencia TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2017

25. - 26. máj 2017, Vysoké Tatry - Štrbské Pleso


25. - 26. máj 2017, Hotel Patria, Vysoké Tatry – Štrbské Pleso 

Quo vadis
tepelná ochrana budov 

Konferencia je zaradená do systému celoživotného vzdelávania členov SKSI v odbornej sekcii Pozemné stavby a architektúra. 

Slovenská komora stavebných inžinierov je spoluorganizátorom konferencie.
Členovia komory majú zľavu z účastníckeho poplatku.

pozvánka a program

záväzná prihláška