Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

1. slovenská BIM konferencia s medzinárodnou účasťou: "BIM - TEÓRIA VERZUS PRAX"

22. október 2015, Bratislava


22. október 2015, Bratislava, kongresová sála SLSP

Slovenská komora stavebných inžinierov je odborným garantom konferencie.

Členovia SKSI majú možnosť využiť 20 % zľavu z účastníckeho poplatku. Do 15. septembra 2015 pre záujemcov zároveň platí ponuka zvýhodneného vstupného

Podrobnejšie informácie o podujatí spolu s programom a prihláškou nájdete TU.