Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: ++421-2-52 495 042; Fax: ++421-2-52 444 093; E-Mail: sksi@sksi.sk
Štvrtok, 23.03.2017, 19:08

> Neprehliadnite - užitočné informácie > Právne predpisy a normy

Energetická hospodárnosť budov

 

NÁVRH VYHLÁŠKY, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva ZÁKON Č. 555/2005 Z. Z. O ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV

máte možnosť pripomienkovať do 2. novembra 2016Zákon č. 300/2012, ktorým sa mení zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov
účinnosť od 1. januára 2013, okrem čl. II prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2013

Vyhláška č. 364/2012 k zákonu č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov
účinnosť od 1. januára 2013

Zákon č. 314/2012 o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov
účinnosť od 1. januára 2013

Zákon č. 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov
zo dňa 08. novembra 2005

Vyhláška č. 311/2009 MVRR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu
zo dňa 13.júla 2009 - NEPLATNÁ od 1.1.2013

Metodické usmernenie MDVRR SR k uplatneniu Vyhlášky č. 311/2009
zo dňa 17. decembra 2009

Zákon č. 476/2008 o energetickej efektívnosti
zo dňa 4. novembra 2008

Usmernenie MVRR SR k energetickej certifikácii
zo dňa 20. marca 2008

Výpočet zatepľovaných plôch
zverejnený dňa 13.7. 2009 na stránke MVRR SR

Zápis z pracovného rokovania k energetickej certifikácii
zo dňa 7. novembra 2008 na Úrade SKSI v Bratislave

Zápis z pracovného rokovania k energetickej certifikácii
zo dňa 6. marca 2008 na Úrade SKSI v Bratislave

Energetická hospodárnosť budov - Prehľad technických noriem a záväzných právnych predpisov
aktualizované dňa 26.01.2007Print | Top

 
Copyright 2017 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';