Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Streda, 22.05.2019, 12:05

> Neprehliadnite - užitočné informácie > STATIKA STAVIEB 2017 > Odborné podujatia organizované a spoluorganizované komorou

STAVBA ROKA 2018 – cena verejnosti

24. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2018.  

Poslaním súťaže je podpora kvality stavebných diel realizovaných na Slovensku, ako  súčasť  uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve.

Súťaž sa vyhlasuje pre stavby v kategóriách „Budovy“ a „Inžinierske stavby“ (nová stavba, obnova, rekonštrukcia). Všetky stavby musia byť realizované na území Slovenskej republiky bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb a krajinu registrácie právnických osôb zúčastnených na ich realizácii.

Prihlásené stavby posudzuje a hodnotí odborná porota podľa predpísanej technickej dokumentácie. Porota spoločne vykoná obhliadku každej stavby. Porota hodnotí urbanistické a architektonické riešenie, stavebno-technické riešenie, vhodnosť použitia materiálov a výrobkov (ich remeselné a profesionálne zvládnutie pri zhotovení diela), realizáciu stavby, funkčnosť a vplyv súťažného návrhu na životné prostredie a celospoločenský prínos stavebného diela.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční 27. 3. 2019 v Incheba EXPO ARENE v Bratislave. Súčasťou tohto podujatia je aj prezentácia putovnej výstavy všetkých odbornou porotou posudzovaných stavieb – STAVBA ROKA 2018.

V 24. ročníku súťaže sa opäť uskutoční aj 10. ročník web ankety o CENU  VEREJNOSTI 2018Cena bude udelená na základe hlasovania širokej verejnosti.Print | Top

 
Copyright 2019 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';