Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: ++421-2-52 495 042; Fax: ++421-2-52 444 093; E-Mail: sksi@sksi.sk
Nedeľa, 28.05.2017, 16:24

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI > Regionálne kancelárie Komory

REGIONÁLNE ZDRUŽENIE SKSI ŽILINA

Adresa:
Vysokoškolákov 8556/33B
(EUROPALACE - polyfunkčný komplex)
010 08  Žilina

Vstup do budovy možný len z Obdchodnej ulice cez podzemnú garáž (od 1.2.2014 do odvolania)  

mapa

Kontakt:
Mobil:   0905 643 552 
Tel.:      041/530 0618
E-mail:  sksiza@sksi.sk

Predseda Výboru RZ SKSI ZA:  Ing. Boris Vrábel, PhD.
Prednostka:                                Ing. Ivana Šubjaková
Organizačná pracovníčka:         Ing. Ľubica Pokorná

Sme tu pre Vás najmä v dňoch:
Pondelok                8.00 – 11.30 hod. 12.30 – 15.00 hod.
Utorok                    neúradný deň
Streda                    8.00 – 11.30 hod. 12.30 – 15.00 hod.
Štvrtok                   8.00 – 11.30 hod.
Piatok                     neúradný deň

OZNAMY:

Dňa 30. mája 2017 bude regionálna kancelária zatvorená z dôvodu konania odbornej exkurzie vo Výskumnom centre ŽU.

V dňoch 6. - 7. jún 2017 bude regionálna kancelária ZATVORENÁ z dôvodu konania skúško EHB.

VÝZVA pre ČLENOV a NEČLENOV SKSI - nahlásenie zmien údajov podľa zákona
Vážené kolegyne a kolegovia, 
dovoľujeme si Vás upozorniť na OZNAMOVACIU POVINNOSŤ vyplývajúcu zo zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre autorizovaných inžinierov a hosťujúcich inžinierov. 
Povinnosť sa týka oznamovania ZMENY ÚDAJOV, ktoré vedie Slovenská komora stavebných inžinierov podľa § 18 a 18a zákona do troch dní odo dňa, kedy nastali.  
Zmenu údajov môžete písomne oznámiť  na príslušnú regionálnu kanceláriu komory.

Vyzdvihnutie autorizačných dokladov, osvedčení a pečiatok pre SV, SD a EHB, registračných osvedčení pre hosťujúce osoby na základe písomnej pozvánky alebo po predchádzajúcej telefonickej dohode.

Výbor regionálneho združenia SKSI Žilina:

Krajské odborné sekcie SKSI, región Žilina:

  RZ SKSI Žilina spolupracuje so Stavebnou fakultou Žilinskej univerzity

SPRÁVY O AKTIVITÁCH RZ SKSI Žilina

Aktuálne podujatia a informácie z Regionálneho združenia SKSI Žilina:

Odborná exkurzia "Inteligentná budova Výskumného centra Žilinskej univerzity

30. máj 2017

ZÁPISNICE ZO ZASADNUTÍ Výboru RZ SKSI Žilina a členských schôdzí:

Zasadnutie Výboru RZ SKSI Žilina
3. máj 2017,  Žilina

Zasadnutie rozšíreného Výboru RZ SKSI Žilina

26. január 2017,  Žilina

Členská schôdza odbornej sekcie Statika stavieb

24. január 2017,  Žilina

Zasadnutie Výboru RZ SKSI Žilina

12. decembra 2016,  Žilina

Zasadnutie Výboru RZ SKSI Žilina
05. máj 2016,  Žilina

Členská schôdza RZ SKSI Žilina
07. marec 2016, GAMA KLUB ŽU, Žilina

Zasadnutie Výboru RZ SKSI Žilina
15. február 2016

Zápisnica zo schôdze Výboru RZ SKSI Žilina
26. november 2015,  ŽilinaPrint | Top

 
Copyright 2017 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';