Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: ++421-2-52 495 042; Fax: ++421-2-52 444 093; E-Mail: sksi@sksi.sk
Utorok, 16.01.2018, 08:28

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI > Regionálne kancelárie Komory

REGIONÁLNE ZDRUŽENIE SKSI ŽILINA

Adresa:
Vysokoškolákov 8556/33B
(EUROPALACE - polyfunkčný komplex)
010 08  Žilina

Vstup do budovy možný len z Obdchodnej ulice cez podzemnú garáž (od 1.2.2014 do odvolania)  

mapa

Kontakt:
Mobil:   0905 643 552 
Tel.:      041/530 0618
E-mail:  sksiza@sksi.sk

Predseda Výboru RZ SKSI ZA:  Ing. Boris Vrábel, PhD.
Prednostka:                                 Ing. Ivana Šubjaková
Organizačná pracovníčka:         Ing. Ľubica Pokorná

Sme tu pre Vás najmä v dňoch:
Pondelok                8.00 – 11.30 hod. 12.30 – 15.00 hod.
Utorok                    neúradný deň
Streda                    8.00 – 11.30 hod. 12.30 – 15.00 hod.
Štvrtok                   8.00 – 11.30 hod.
Piatok                     neúradný deň

VÝZVA pre ČLENOV a NEČLENOV SKSI - nahlásenie zmien údajov podľa zákona
Vážené kolegyne a kolegovia, 
dovoľujeme si Vás upozorniť na OZNAMOVACIU POVINNOSŤ vyplývajúcu zo zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre autorizovaných inžinierov a hosťujúcich inžinierov. 
Povinnosť sa týka oznamovania ZMENY ÚDAJOV, ktoré vedie Slovenská komora stavebných inžinierov podľa § 18 a 18a zákona do troch dní odo dňa, kedy nastali.  
Zmenu údajov môžete písomne oznámiť  na príslušnú regionálnu kanceláriu komory.

Vyzdvihnutie autorizačných dokladov, osvedčení a pečiatok pre SV, SD a EHB, registračných osvedčení pre hosťujúce osoby na základe písomnej pozvánky alebo po predchádzajúcej telefonickej dohode.

Výbor regionálneho združenia SKSI Žilina:

Krajské odborné sekcie SKSI, región Žilina:

  RZ SKSI Žilina spolupracuje so Stavebnou fakultou Žilinskej univerzity

SPRÁVY O AKTIVITÁCH RZ SKSI Žilina

ZÁPISNICE ZO ZASADNUTÍ Výboru RZ SKSI Žilina a členských schôdzí:

Zasadnutie Výboru RZ SKSI Žilina
23. október 2017

Zasadnutie Výboru RZ SKSI Žilina
8. jún 2017

Zasadnutie Výboru RZ SKSI Žilina
3. máj 2017,  Žilina

Zasadnutie rozšíreného Výboru RZ SKSI Žilina

26. január 2017,  Žilina

Členská schôdza odbornej sekcie Statika stavieb

24. január 2017,  Žilina

Zasadnutie Výboru RZ SKSI Žilina

12. decembra 2016,  Žilina

Zasadnutie Výboru RZ SKSI Žilina
05. máj 2016,  Žilina

Členská schôdza RZ SKSI Žilina
07. marec 2016, GAMA KLUB ŽU, Žilina

Zasadnutie Výboru RZ SKSI Žilina
15. február 2016

Zápisnica zo schôdze Výboru RZ SKSI Žilina
26. november 2015,  Žilina

Odborný seminár "Elektrotechnické zariadenia " - 2. časť

21. november 2017,  ŽilinaOdborný seminár "Elektrotechnické zariadenia a bleskozvody"

10. október 2017,  ŽilinaSPRÁVY O AKTIVITÁCH RZ SKSI Žilina
Informačné stretnutie ohľadne poistenia členov SKSI

31. január 2017,  ŽilinaČlenská schôdza Regionálneho združenia SKSI Žilina

07. marec 2016, ŽilinaZápisnica zo schôdze výboru RZ SKSI Žilina

14. máj 2015, ŽilinaZápis zo schôdze výboru RZ SKSI Žilina

09.10.2014, ŽilinaZápisnica a uznesenie zo schôdze rozšíreného výboru RZ SKSI Žilina

Žilina, 16.04.2014Zápisnica a uznesenie z členskej schôdze RZ SKSI Žilina

5. marec 2014, ŽilinaTlačová správa, Členská schôdza RZ SKSI Žilina

5. marec 2014, ŽilinaČlenská schôdza Regionálneho združenia SKSI Žilina

5. marec 2014, Gama klub, ul. Vysokoškolákov 20, ŽilinaZápisnica zo schôdze výboru RZ zo dňa 16.1.2014

16. január 2014, ŽilinaZápis zo schôdze rozšíreného Výboru RZ SKSI Žilina spojenej so slávnostým udeľovaním cien za najlepšiu záverečnú prácu pre študentov SvF ŽU v Žiline
konanej dňa 10.októbra 2012

Zápis z Členskej schôdze Regionálneho združenia SKSI Žilina
konanej dňa 22.februára 2012

Mapka príjazdu k budove EUROPALACE- sídlo RK SKSI
Zápis zo schôdze rozšíreného Výboru RZ SKSI Žilina
konanej dňa 18.januára 2012

Zápis zo schôdze rozšíreného Výboru RZ SKSI Žilina
konanej dňa 8.decembra 2011

Zápis zo schôdze rozšíreného Výboru RZ SKSI Žilina
konanej dňa 31.marca 2011

Zápis zo schôdze rozšíreného Výboru RZ SKSI Žilina
konanej dňa 2.decembra 2010Print | Top

 
Copyright 2018 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';