Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: ++421-2-52 495 042; Fax: ++421-2-52 444 093; E-Mail: sksi@sksi.sk
Štvrtok, 27.04.2017, 09:12

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI > Regionálne kancelárie Komory

REGIONÁLNE ZDRUŽENIE SKSI ŽILINA

Adresa:
Vysokoškolákov 8556/33B
(EUROPALACE - polyfunkčný komplex)
010 08  Žilina

Vstup do budovy možný len z Obdchodnej ulice cez podzemnú garáž (od 1.2.2014 do odvolania)  

mapa

Kontakt:
Mobil:   0905 643 552 
Tel.:      041/530 0618
E-mail:  sksiza@sksi.sk

Predseda Výboru RZ SKSI ZA:  Ing. Boris Vrábel, PhD.
Prednostka:                                Ing. Ivana Šubjaková
Organizačná pracovníčka:         Ing. Ľubica Pokorná

Sme tu pre Vás najmä v dňoch:
Pondelok                8.00 – 11.30 hod. 12.30 – 15.00 hod.
Utorok                    neúradný deň
Streda                    8.00 – 11.30 hod. 12.30 – 15.00 hod.
Štvrtok                   8.00 – 11.30 hod.
Piatok                     neúradný deň

OZNAM: V termíne 25. - 26. apríl 2017 bude Regionálna kancelária SKSI Žilina zatvorená z dôvodu konania školenia  projektantov v rámci projektu ingREeS.

VÝZVA pre ČLENOV a NEČLENOV SKSI - nahlásenie zmien údajov podľa zákona
Vážené kolegyne a kolegovia, 
dovoľujeme si Vás upozorniť na OZNAMOVACIU POVINNOSŤ vyplývajúcu zo zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre autorizovaných inžinierov a hosťujúcich inžinierov. 
Povinnosť sa týka oznamovania ZMENY ÚDAJOV, ktoré vedie Slovenská komora stavebných inžinierov podľa § 18 a 18a zákona do troch dní odo dňa, kedy nastali.  
Zmenu údajov môžete písomne oznámiť  na príslušnú regionálnu kanceláriu komory (podľa bydliska) alebo na úrad Komory nasledovným spôsobom:
- elektronicky na e-mailovú adresu (oznam o zmene musí byť podpísaný a naskenovaný)
- faxom 
- poštou
AUTORIZOVANÝ INŽINIER oznamuje Komore do troch dní najmä zmenu údajov
, ktoré vedie Komora v Zozname autorizovaných inžinierov:
- meno a priezvisko, tituly 
- adresa pobytu
- názov a sídlo ateliéru, kancelárie, zamestnávateľa, spoločnosti
- ukončenie výkonu povolania - autorizácie
- identifikačné číslo organizácie - IČO
- informáciu o individuálnom zákonnom poistení (ak je poistený cez rámcovú zmluvu Komory, túto skutočnosť neoznamuje)   
- telefónne číslo, e-mailovú adresu, webove sídlo

Vyzdvihnutie autorizačných dokladov, osvedčení a pečiatok pre SV, SD a EHB, registračných osvedčení pre hosťujúce osoby na základe písomnej pozvánky alebo po predchádzajúcej telefonickej dohode.

Výbor regionálneho združenia SKSI Žilina:

Krajské odborné sekcie SKSI, región Žilina:

  RZ SKSI Žilina spolupracuje so Stavebnou fakultou Žilinskej univerzity

Aktuálne podujatia a informácie z Regionálneho združenia SKSI Žilina:

Odborný seminár "Navrhovanie oceľových mostov - 2. časť"

9. máj 2017,  Žilina

Odborno-prezentačný seminár OBO BETTERMAN s.r.o. "Výpočet rizika podľa STN EN 62305-2 v praxi a predstavenie výpočtového programu RMC"

27. apríl 2017,  Žilina - !!! POZOR zmena termínu konania - presun na 28. apríla 2017 !!!

Odborný seminár "EUROKÓD 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť"

11. apríl 2017,  Žilina

Odborno-prezentačný seminár SPP-distribúcia, a.s. "Energetická hospodárnosť budov"

4. apríl 2017,  Žilina

Odborný seminár "Navrhovanie oceľových mostov"

21. február 2017,  Žilina

Informačné stretnutie ohľadne poistenia členov SKSI

31. január 2017,  Žilina

Zasadnutie rozšíreného Výboru RZ SKSI Žilina

26. január 2017,  Žilina

Novoročná kapustnica

26. január 2017,  Žilina

Členská schôdza odbornej sekcie Statika stavieb

24. január 2017,  Žilina

Odborný seminár "EUROKÓD 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť"

24. január 2017,  Žilina

Zasadnutie Výboru RZ SKSI Žilina

12. decembra 2016,  Žilina

Odborno-prezentačný seminár CADKON+ pre projektantov Pozemných stavieb a architektúry

29. november 2016, Žilina

Odborno-prezentačný seminár CADKON+ pre projektantov Technické zabezpečenie budov

29.november 2016, Žilina

Odborný seminár "Panelové sústavy bytových domov - Žilinský región"

22. november 2016, Žilina

Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti SV/SD

25. - 26. október 2016, Žilina, prihlásiť sa dá aj online

Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti SV/SD

18. - 19. október 2016, Žilina, prihlásiť sa dá aj online

Odborný seminár "EUROKÓD 7: Navrhovanie geotechnických konštrukcií"

13. september 2016, RK SKSI Žilina

Odborno - prezentačný seminár SPP - distribúcia, a.s.

8. september 2016, RK SKSI Žilina

Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti SV/SD
21. - 22. jún 2016, Žilina, od 15.04.2016 sa dá prihlásiť aj online

Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti SV/SD
7. - 8. jún 2016, Žilina, od 15.04.2016 sa dá prihlásiť aj online

Odborný seminár "EURKOKÓD 6: Navrhovanie murovaných konštrukcií"
24. máj 2016, RK SKSI Žilina

Odborný seminár "Navrhovanie a bepečnosť bezprievlakových stropných konštrukcií, poruchy a ich príčiny
17. máj 2016,  RK SKSI Žilina

Zasadnutie Výboru RZ SKSI Žilina
05. máj 2016,  Žilina

Odborný seminár "EUROKÓD 1,2,3,4,5: Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru"
26. apríl 2016, RK SKSI Žilina

Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti SV/SD
12. - 13. apríl 2016, RK SKSI Žilina, od 01.02.2016 sa dá prihlásiť aj online

Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti SV/SD
05. - 06. apríl 2016, Žilina, od 01.02.2016 sa dá prihlásiť aj online

Odborný seminár "EUROKÓD 5: Navrhovanie drevených konštrukcií"
22. marec 2016, Žilina

Členská schôdza RZ SKSI Žilina
07. marec 2016, GAMA KLUB ŽU, Žilina

Odborný seminár "EUROKÓD 4: Navrhovanie spriahnutých oceľovobetónových konštrukcií"
23. február 2016, Žilina

Zasadnutie Výboru RZ SKSI Žilina
15. február 2016

Fašiangový koncert
12. február 2016, Dom umenia Fatra, Žilina

Odborný seminár „EUROKÓD 3: Navrhovanie oceľových konštrukcií“ (2.časť)
09. február 2016, Žilina

Novoročná kapustnica
21. január 2016, Žilina

Zápisnica zo schôdze Výboru RZ SKSI Žilina
26. november 2015,  Žilina

Odborný seminár "EUROKÓD 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť - 2.časť"

11. apríl 2017,  ŽilinaOdborno-prezentačný seminár SSP-distribúcia, a.s. "Energetická hospodárnosť budov"

4. apríl 2017,  ŽilinaOdborný seminár "Navrhovanie oceľových mostov"

21. február 2017,  ŽilinaInformačné stretnutie ohľadne poistenia členov SKSI

31. január 2017,  ŽilinaNavrhovanie a bezpečnosť bezprievlakových stropných konštrukcií, poruchy a ich príčiny

17. máj 2016, ŽilinaČlenská schôdza Regionálneho združenia SKSI Žilina

07. marec 2016, ŽilinaSeminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti SV, SD- PRIHLASOVANIE NA SEMINÁR JE UZAVRETÉ Z DÔVODU NAPLNENIA KAPACITY

13. - 14. október 2015, Dom Techniky v ŽilineSeminár ku skúške odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti STAVBYVEDÚCI/STAVEBNÝ DOZOR

16. - 17. jún 2015Odborný seminár "EUROKÓD 2: NAVRHOVANIE BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ"

05. jún 2015Zápisnica zo schôdze výboru RZ SKSI Žilina

14. máj 2015, ŽilinaVeľkonočný organový koncert

Dom umenia Fatra, 9.4.2015 o 19.00 hOdborný seminár "EUROKÓD 1: ZAŤAŽENIA KONŠTRUKCIÍ"

2. marec 2015, ŽilinaSeminár ku skúške odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti STAVBYVEDÚCI/STAVEBNÝ DOZOR

14.-15. apríl 2015, ŽilinaOdborná prednáška "Materiál pre geotechnické konštrukcie z produkcie spoločnosti MACCAFERRI CENTRAL EUROPE"

26. február 2015 o 9.00 h, SKSI ŽilinaNovoročná kapustnica

Žilina, 22.01.2015Zápis zo schôdze výboru RZ SKSI Žilina

09.10.2014, ŽilinaZápisnica a uznesenie zo schôdze rozšíreného výboru RZ SKSI Žilina

Žilina, 16.04.2014Základné princípy navrhovania drevených konštrukcií podľa EN a porovnanie s STN

Žilina, 17. jún 2014Prezentácia programu Scia Engineer 14 a Scia Design Forms 5.1.

Žilina, 28. máj 2014Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti STAVBYVEDÚCI/STAVEBNÝ DOZOR

Žilina, 3.-4. jún 2014Odborný seminár "Ako správne zatepľovať - riziká chýb pri návrhu a montáži ETICS..."- pokračovanie

Žilina, 14. máj 2014, 13.00 hVeľkonočný koncert

Veľkonočný koncert

25.4.2014, Štátny komorný orchester Žilina, Dom umenia Fatra, 19.00 h

Registrácia je z dôvodu naplnenia kapacity uzatvorená, 11.04.2014 o 14.00 hZápisnica a uznesenie z členskej schôdze RZ SKSI Žilina

5. marec 2014, ŽilinaSeminár ku skúške odbornej spôsobilosti STAVBYVEDÚCI/STAVEBNÝ DOZOR

6.-7. máj 2014, ŽilinaTlačová správa, Členská schôdza RZ SKSI Žilina

5. marec 2014, ŽilinaČlenská schôdza Regionálneho združenia SKSI Žilina

5. marec 2014, Gama klub, ul. Vysokoškolákov 20, ŽilinaZápisnica zo schôdze výboru RZ zo dňa 16.1.2014

16. január 2014, ŽilinaZápis zo schôdze rozšíreného Výboru RZ SKSI Žilina spojenej so slávnostým udeľovaním cien za najlepšiu záverečnú prácu pre študentov SvF ŽU v Žiline
konanej dňa 10.októbra 2012

Zápis z Členskej schôdze Regionálneho združenia SKSI Žilina
konanej dňa 22.februára 2012

Mapka príjazdu k budove EUROPALACE- sídlo RK SKSI
Zápis zo schôdze rozšíreného Výboru RZ SKSI Žilina
konanej dňa 18.januára 2012

Zápis zo schôdze rozšíreného Výboru RZ SKSI Žilina
konanej dňa 8.decembra 2011

Zápis zo schôdze rozšíreného Výboru RZ SKSI Žilina
konanej dňa 31.marca 2011

Zápis zo schôdze rozšíreného Výboru RZ SKSI Žilina
konanej dňa 2.decembra 2010Print | Top

 
Copyright 2017 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';