Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: ++421-2-52 495 042; Fax: ++421-2-52 444 093; E-Mail: sksi@sksi.sk
Pondelok, 18.06.2018, 00:08

> Neprehliadnite - užitočné informácie > Odborné skúšky a semináre ku skúškam

Autorizácia

Informácie o seminároch ku skúškam

Osvedčenia a pečiatky vydávané SKSI - druhy a ich platnosť

Žiadosť o vydanie aktualizovaných autorizačných dokladov
pri výmene dokladov (osvedčenia a pečiatky), pri strate alebo krádeži dokladov

Kategórie autorizovaných inžinierov
členenie a rozsah jednotlivých kategórií

Podrobný rozsah kategórií autorizácie
a činností v rámci vydaných autorizačných oprávnení

Autorizačný a skúšobný poriadok SKSI
informácie o priebehu autorizačných skúšok


Termíny autorizačných skúšok - rok 2018

Bratislava, KošiceAUTORIZAČNÁ SKÚŠKA - postup pri prihlasovaní, podmienky a tlačivá na skúšku

materiály uchádzač doručí na miesto konania skúšok najneskôr 30 dní pred termínom konania skúškyPoplatok za autorizačnú skúšku

informácie o výške poplatku, spôsobe platenia a bankovom spojeníOtázky k autorizačnej skúške

okruh otázok na písomné testyPoplatky za dodatočne vystavené autorizačné doklady - vystavené len na požiadanie

platné od 1. júla 2013Užitočné informácie na výkon povolania AUTORIZOVANÝ INŽINIERPrint | Top

 
Copyright 2018 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';