Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Utorok, 21.08.2018, 16:28

> Neprehliadnite - užitočné informácie > SKSI

Vybrané vnútorné poriadky

Na tejto stránke momentálne pracujeme.

Na tejto stránke sa nachádzajú vybrané vnútorné poriadky SKSI. Platné vnútorné poriadky SKSI sú postupne zverejňované v členskej zóne našej webovej stránky, v rubrike "Vnútorné poriadky SKSI".

Metodické odporúčanie SKSI na určenie (výpočet) odmeny za architektonické a inžinierske služby  

Etický poriadok SKSI
schválený Valným zhromaždením dňa 14. apríla 2012

Smernica SKSI o poskytovaní finančného príspevku na odborné podujatia a publikácie iných organizácií
schválená Predstavenstvom SKSI dňa 6. decembra 2013, účinná od 1. januára 2014
 
Smernica k skúškam odbornej spôsobilosti pre činnosť STAVBYVEDÚCI A STAVEBNÝ DOZOR

Zásady udeľovania ocenení Slovenskej komory stavebných inžinierov

Zásady používania loga SKSI

Smernica o postupe podávania, prijímania, evidovania, vybavovania a kontrole sťažností v podmienkach SKSI

Štatút Inžinierskeho konzultačného strediska SKSI

Smernica SKSI o cestovných náhradách
platná od 1.3.2010

+ Žiadosť o použitie vlastného motorového vozidla na pracovnú cestu
+ Cestovný príkaz - strana1 
+ Cestovný príkaz - strana 2
+ Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty

Organizačný poriadok SKSI

Smernica SKSI o obehu a kontrole účtovných dokladov

Smernica č.2/2009 o poskytovaní prenájmu kancelárskych priestorov SKSI

  Print | Top

 
Copyright 2018 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';